Palvelut

 • Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus
 • Painovoimaisten ilmanvaihtokanavien puhdistus
 • Ilmanvaihtokanavien desinfiointi
 • Ilmamäärien mittaus ja säätö
 • Suodattimien vaihto/myynti
 • Ilmanvaihto asennukset
 • Huoltosopimukset
 • Vesivirtausten mittaus (lämmitys, jäähdytys, patteriverkostot, LTO, LL)

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

On tärkeää että asunnon sisäilma pysyy kuivana ja hyvänä. Se tarkoittaa, että sisäilman pitää vaihtua jatkuvasti raikkaaseen ulkoilmaan. Puhdistamaton ilmanvaihtojärjestelmä saattaa johtaa kosteusongelmiin. Huono ilmanvaihto edistää kosteuden keräytymistä rakenteisiin eikä sellaisessa asunnossa ole mukava elää. Likainen ilmanvaihtojärjestelmä vie myös paljon sähköä. Huolellinen ilmanvaihtokanavien puhdistus poistaa epäpuhtauksia ja parantaa sisäilman laatua. Ilmamäärien mittauksella ja säädöllä varmistetaan järjestelmän toimivuus.

Käytössämme on kotimainen, laadukas Airpower laitteisto. Käytämme alipaineistukseen perustuvaa siistiä ja tehokasta menetelmää ilmanvaihtokanavien puhdistamiseen. Alipaineistaja on suurtehoimuri, joka kiinnitetään puhdistuksen ajaksi kanavistoon. Puhdistuksessa käydään läpi ilmanvaihtokanavien lisäksi iv-laitteisto, sekä venttiilit ja samalla tarkastetaan ilmanvaihtokanaviston ja laitteiden kunto. Suodattimet on hyvä vaihtaa 2 kertaa vuodessa ja iv-puhdistus 5-7 vuoden välein. Työn jälkeen laaditaan sähköinen puhdistusraportti ja ilmamäärien mittauksista pöytäkirja, joka toimitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai postitse.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

 • Kanavien alipaineistus
 • Kanavien harjaus
 • Ilmanvaihtokoneen puhdistus ja suodattimien vaihto
 • LTO puhdistus
 • Lautasventtiilien puhdistus

Ilmanvaihtokanavien mittaus/säätö

Tavallinen asuminen tuottaa jatkuvasti kosteutta asunnon sisäilmaan. Kosteutta syntyy muun muassa ruuanlaitosta, pyykinpesusta, kylpemisestä ja siivoamisesta. Pelkästään iholta ja hengityksestä haihtuu ilmaan useita litroja vettä joka vuorokausi.

Ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen suunniteltuihin ilmamääriin on tärkeää talon rakenteiden sekä asumismukavuuden kannalta. Asuntoon säädetään pieni alipaine, jotta kosteus ei jää rakenteisiin. Oikein säädetty ilmanvaihto ohjaa ilman asunnon läpi oikeassa järjestyksessä ja pitää sisäilman raikkaana.

Yhdenkin venttiilin säätöjen muuttaminen vaikuttaa koko ilmanvaihtojärjestelmän tasapainoon. Tämän takia säätö täytyy suorittaa riittävän monella säätö- ja tarkistuskierroksella luotettavan kokonaistasapainon varmistamiseksi.

Suoritamme ilmamäärän mittaus- ja säätötyöt ammatitaidolla. Kohteitamme ovat mm. omakotitalot, rivitalot, kerrostalot ja liiketilat.